Hvordan kan vi udnytte radioaktiv stråling på en god måde i vores fremtidige samfund?

Forslag til disposition under “Strålings indvirkning på levende organismers levevilkår”

Modeller:        Isotopkort        PHET’s hjemmeside (University of Colorado) – tag evt. screendumps/prints af skærmen
Hvad er radioaktivitet?
Forklar til disse modeller, hvad radioaktivitet er (ustabile grundstoffer/isotoper)
Inddrag det periodiske system – forklar opbygning m.m.

Forsøg:              GM-rør måler baggrundsstråling/sten
Hvor finder vi radioaktivitet?
Forklar hvor vi finder naturlig radioaktivitet
Baggrundsstråling, sten, (radon) m.m. måles / forklares / illustreres

Forsøg:              GM-rør på skinne måler de forskellige kilder
Hvilke typer radioaktiv stråling findes? – og hvor skadelige er de?
Alfa, beta og gamma vises – hvor langt de rækker og hvad der kan bremse dem
Egenskaber for de enkelte typer – kan afbøjes af magnetfelt hvis positive eller negative partikler

Forsøg:              GM-rør sættes så der kan sættes noget imellem, radioaktiviteten måler når noget er fyldt
Hvor benyttes radioaktivitet til gavn for mennesker?
Processtyring i industrien (model), bestråling af krydderier, medicinsk bestråling og sporing

Model:              Planche omkring, hvordan et atomkraftværk – hvordan det fungerer
Hvordan fungerer et atomkraftværk?
Forklar hvordan atomkraftværket fungerer – CO2-neutral energi?

Bilag om atomkraft-ulykker (artikler – evt. stort verdenskort med stederne plottet ind)
Model:             
Sammenlign fx kulbaseret elektricitet med atomkraft (energidannelse og CO2 udslip)
Er atomkraft en god energikilde?
(Perspektivering)
Forklar hvor meget energi, der kan skabes med atomkraft
Forklar hvad der gik galt de forskellige steder
Hvad er din holdning til atomkraft? – Du skal kunne argumentere for din holdning.

Model:              Diagram over hvor meget stråling vi udsættes for (strålingsguiden)
Model:              Atombomben
Hvad kan vi tåle af radioaktiv stråling? – hvor eller hvornår går det evt. galt for os?
Enheder forklaret
Atomkraftulykker, radonudslip, radioaktivt forurenede fødevarer/vand  – mere?
Hvordan kan vi beskytte os ift. radioaktivitet ?
Forklar princippet i atombomben

 

Dette website bruger cookies. Ved fortsat at benytte dette websted accepterer du vores brug af cookies.