Hvordan ved vi, at lys opfører sig som energi i bølgeform?

Forsøg, fysik

Udstyr
2 lyskilder, optisk gitter, smal spalte

Fremgangsmåde
Eftervis de 3 bølgeegenskaber som lys har og sammenlign evt. med bølger i vand:
1) Lys kan gå gennem hinanden – lad 2 lysstråler lyse igennem hinanden
2) Lys kan bøje om hjørner – lys igennem den smalle spalte og se lyspletten brede sig ud
3) Lys kan interferere – lys igennem det optiske gitter og se prikkerne på væggen, hvor bølgerne forstærker hinanden

Teori
Forklar det elektromagnetiske spektrum
Forklar interferens