Udleder vi CO2, når vi brænder kul af?

Forsøg, fysik, biologi, geografi, video

Udstyr
1 porcelænsskål, 1 trefod med keramisk net, 1 bunsenbrænder, 1 GLAStragt, 2 gummislanger, 1 stort reagensglas, 1 prop med 2 huller, 2 lige glasrør (et langt og et kort), 2 bøjede glasrør, 1 stativ, 1 vandluftpumpe, mættet kalkvand eller vand med CO2-indikator.

Fremgangsmåde
Porcelænsskålen anbringes på trefoden. I porcelænsskålen brændes der på en lille portion kul.
Glastragten placeres tæt på afbrændingen. Glastragten via gummislange forbundet til reagensglasset, så røgen, pga. vandpumpen og det undertryk den skaber, suges ned i væsken. Bemærk at kun det ene glasrør er nede i væsken.
Pas på med glasrørene – de knækker nemt og er skarpe! Tving ikke et helt igennem proppen – sæt hellere et i fra hver side.
Du kan se en mulig forsøgsopstilling her på Økolariets hjemmeside

Teori
Forklar hvordan kul og andre fossile brændstoffer dannes
Ved brug af kalkvand – forklar med formler, hvorfor vandet bliver grumset
Forklar om drivhusgasser og hvad de skaber af problemer
Forklar om fotosyntese og  COkredsløbet

%d