Hvordan kan robot-teknologi hjælpe hjemme i dagligdagen?

Forsøg fysik, biologi, geografi, video

Udstyr

Lego Mindstorm robot eller andet programmerbar bevægelig enhed.

Programmér den til at bevæge sig indenfor et område – eller følge en rute

Teori

Vis og forklar hvordan robotten kan programmeres til at bevæge sig indenfor et bestemt område

Forklar hvordan robot-plæneklippere og –støvsugere fungerer

Forklar evt. GPS systemet som afgrænsnings og navigationssystem

Fremfør evt. dine bud på, hvad disse teknologier yderligere kan tænkes anvendt til

%d