Findes der lys, som vi ikke kan se?

Model, fysik

Find bølgelængderne vist for forskellige typer elektromagnetiske bølger.

Søg billeder på “elektromagnetisk spektrum”

 

Teori

Forklar hvad en bølgelængde er

Forklar enheder, de måles i

Forklar de forskellige typer elektromagnetiske stråling